Projektet Skitlite

I nordvästra Skåne pågår ett unikt miljöprojekt där våra elva kommuner tillsammans beslutat sig för att fram till 2020 minska hushållsavfallet från 500 kilo per invånare till 300. Och inte nog med det. Mängden sopor som sorteras fel ska också minska med 50 procent.

När det gäller farligt avfall så ska det avfallet minska från 3 kilo per invånare till 1,5 kilo år 2020. Projektet heter Skitlite 2020.

Ett nytt sätt att leva

Om vi lyckas med våra mycket tuffa målsättningar innebär det en stor omställning för de 330 000 invånarna här. Det handlar om ett skifte från varu- till tjänstekonsumtion, från en konsumerande till en upplevande livsstil, från köphysteri till ett mera hållbart förhållningssätt till naturen och dess resurser, från slit och släng till köp som håller i längden. Det innebär också en omställning som rymmer möjligheter. Vi visar faktiskt på en väg från konsumismens avfallsbygge till ett upplevelsebaserat och mera hållbart liv. Det handlar alltså om ett nytt sätt att leva.

Fick du hjälp av informationen på sidan?