Näringsliv

I Familjen Helsingborg finns mer än 35 000 aktiva företag. Företagen är viktiga för vårt näringsliv, skapar arbetstillfällen och är en viktig källa till tillväx. De bidrar också till ett hållbart samhälle.

Vi samarbetar inom turism, näringslivsetablering och inflyttning i en organisation för att kunna gynna regionen optimalt.  Näringslivet kännetecknas av en stor bredd av företag i många olika branscher. Tyngdpunkten ligger på små- och medelstora företag, även om det finns flera stora koncerner.

Våra mål inom området Näringsliv

Inom näringslivet verkar vi för att utveckla goda förutsättningar för befintliga företag och för företag som vill etablera sig i vår region. Inom destinationsutveckling och turism arbetar vi även tillsammans för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling med nya företag, nya jobb och ökad lönsamhet och självfallet många besökare.

  • Mål 1: Det bästa klimatet för företagsamma människor.
  • Mål 2: Fler arbetstillfällen i regionen.
  • Mål 3: Det bästa värdskapet för våra turister.
  • Mål 4: Ökad internationell turism och investeringar.
  • Mål 5: God matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close