Omsorg och trygghet

Inom Familjen Helsingborg finns ett flertal samarbeten, både nya och sedan länge etablerade, som syftar till att på olika sätt stödja regionens invånare.

Det finns bland annat ett samarbete mellan kommunernas olika arbetsmarknadsenheter, en gemensam socialjour och ett gemensamt barnahus.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close