Omsorg och trygghet

Inom Familjen Helsingborg finns ett flertal samarbeten, både nya och sedan länge etablerade, som syftar till att på olika sätt stödja regionens invånare.

Det finns bland annat ett samarbete mellan kommunernas olika arbetsmarknadsenheter, en gemensam socialjour och ett gemensamt barnahus.

Fick du hjälp av informationen på sidan?