Årets initiativ inom öppenhet och inkludering

Arbetsplatser gör skillnad, och kan i praktisk handling förmedla demokratiska värderingar i vardagen. Detta är ett långsiktigt och framåtblickande förändringsarbete. För att sprida goda exempel och uppmuntra till initiativ för ökad öppenhet och inkludering utlyses årligen en belöning för goda insatser med arbetsgivarfokus!

Öppenhet och inkludering är ett förhållningssätt

Det är ett förhållningssätt där alla är lika värda och alla är lika unika. Genom att komplettera och berika varandra med olika perspektiv och kunskaper gagnar vi helheten. Det handlar om att skapa en kultur där olikheter och likheter välkomnas, tas tillvara, respekteras, supportas och uppskattas.

Med öppna och inkluderande arbetsplatser kan vi leverera bättre kvalitet och service till våra kunder och medborgare. Det bidrar också till ett arbetsliv där personer bedöms utifrån sin kompetens, där alla behandlas med respekt och ges lika rättigheter och möjligheter.

Nominera en chef, arbetsplats eller initiativ!

Genom Årets Initiativ inom öppenhet och inkludering lyfts handlingar fram som har bidragit till utveckling inom detta område och ur ett arbetsgivarperspektiv.

Vill du nominera en chef, arbetsplats eller ett initiativ som bidragit till öppenhet och inkludering under 2018?

Svara på följande frågor så utförligt ni kan och skicka in er nominering till:  sabina.hadzajlic@bjuv.se

Frågor:
– Vilka drivkrafter låg bakom insatsen?
– Vilka konkreta handlingar bestod insatsen av?
– Vad blev resultatet av insatsen?
– Vilka är de viktigaste lärdomarna?
– På vilket sätt kommer insatsen att utvecklas?

Priset

Utmärkelsen består av 15 000 kr och ett diplom. Pengarna får användas till utbildning/kompetensutveckling eller fortsatt utveckling av arbetet med öppenhet och inkludering.

Tidplan 2018-2019

– Nominering öppnar 26 november och stänger 31 december 2018
– Juryarbete och beslut om tilldelning januari-februari 2019
– Prisutdelning vid styrelseseminarium Familjen Helsingborg mars 2019

Jury

En arbetsgrupp hanterar inkomna nomineringar. Arbetsgruppen tar fram tre, anonymiserade nomineringar för HR-chefsgruppen Familjen Helsingborg som fattar beslut om vinnaren.

Skicka in din motivering redan nu!

Anmäl nominering till

Sabina Hadzajlic
Projektledare
Bjuvs kommun
E-post: sabina.hadzajlic@bjuv.se

Årets Mångfaldsinitiativ tilldelades 2017-03-31 till:

Jenni Wehrmann på Bygglovsenheten (Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg)

Juryns motivering:

Genom ett medvetet arbete med medarbetarskap och mångfald har bygglovsenheten blivit ett föredöme i att utveckla en verksamhet som svarar mot Helsingborgarnas behov. Viktiga ingredienser i enhetschef Jenni Wehrmans arbete har varit öppna kravspecifikationer vid rekrytering då de vill att medarbetarna avspeglar mångfalden som finns bland invånarna. Att sätta tydligt fokus på service och bemötande samt en rad konkreta åtgärder för att bättre möta både medarbetares och kunders olika behov. Detta har resulterat i en modern bygglovsprocess som är en förebild för andra kommuner och en bygglovsenhet där medarbetarna känner stor glädje och inspiration.

HR-cheferna i Familjen Helsingborg, tillika jury för Mångfaldsinitiativet;
Karolina Larsson – Bjuvs kommun, Marianne Malm – Båstad kommun, Jörgen Fransson – Helsingborgs stad, Karolina Håkansson – Höganäs kommun, Stefan Christiansson – Klippans kommun, Johanna Sjöstrand – Landskrona stad, Myrthel Sjöström – Perstorps kommun, Paul Eklund – Svalövs kommun, Fredrik Stihl – Åstorps kommun, Lena Östblom – Ängelholms kommun, Staffan Roos – Örkelljunga kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close