Mångfaldsrapporter

Varje år sammanställer nätverket för öppenhet och inkludering en mångfaldsrapport över kommunerna i Familjen Helsingborg. Är du nyfiken på att läsa mer finns rapporterna sammanställda nedan. 

För Skåne Nordväst är mångfald viktigt. Vi ser mångfald som ett verktyg för att kunna leverera bättre kvalitet och service till våra kunder/medborgare. Att arbeta med mångfaldsfrågor är också ett sätt att säkra kompetensförsörjning och främja kreativitet och innovation. Sammantaget bidrar detta till att stärka oss som attraktiva arbetsgivare. Därför arbetar vi strategiskt och målinriktat och tar stöd av varandra för att uppnå ökad mångfald i medlemskommunernas verksamheter inom Familjen Helsingborg.

Mångfaldsrapport 2019

Läs den i sin helhet här: Mångfaldsrapport 2019
och Bilaga 1. Mångfaldsrapport 2019

Mångfaldsrapport 2018

Läs den i sin helhet här: Mångfaldsrapport 2018

Mångfaldsrapport 2017

Läs den i sin helhet här: Mångfaldsrapport 2017

Mångfaldsrapporten 2016

Läs den i sin helhet här: Mångfaldsrapport 2016

Mångfaldsrapporten 2015

Läs den i sin helhet här: Mångfaldsrapport 2015

Fick du hjälp av informationen på sidan?