Rekrytering

”Vi ville rekrytera med mångfald, men det var bara likadana personer som sökte”, så kan det ofta låta när vi pratar med de som rekryterar nya medarbetare.

Syftet här är att inspirera, ge kunskap och verktyg som behövs för att ta tillvara på all den kompetens och talang som finns i Sverige idag.

På denna sida får ni tips om Kompetensbaserad rekrtytering och icke-diskriminerande rekrytering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?