Vanliga ord och begrepp

Här hittar du förklaringar till några vanliga ord och begrepp som du kan stöta på i arbetet med inkludering och lika rättigheter.