Bjersgårdsturen

Vyer, vingar och vatten – här möter du olika tidsepoker. Rundan bjuder på fantastiska vyer av såväl betesmark som skog. På vägen passerar du Bjersgårds lantbruk, som har anor 500 år tillbaka i tiden och som är en av Sveriges största mjölkgårdar. Varför inte avsluta rundan på något av de fik eller restauranger som finns i centrala Klippan?

Medelsvår cykeltur på cirka 2 till 3 timmar. Mestadels grusvägar, asfalt i början och slutet på sträckan. Turen är ca 20 km.

Ladda ned karta som gpx-fil

Fick du hjälp av informationen på sidan?