Jag är en believer – Tania, Ekeby

Jag har som utgångspunkt att alla är genier. De flesta har bara inte förmånen att hamna i situationer där de kan utvecklas i den rätta riktningen.

Ibland känner man att en person har en fantastisk förmåga till något som inte går att sätta ord på, oftast eftersom att vi inte kan relatera det till något. Det kanske är ett barn som sjunger till sig själv och ser kvantfysiken klart och tydligt för sig, men jag ser inte det utan skickar barnet till musikskola – till barnets bästa tycker jag såklart. Om man tar en sötvattenfisk till havet så dör den, men är det fiskens fel? Om människan blir skickad att utvecklas i den riktning som hon inte hör till i, mår hon inte bra. Tyvärr händer det många gånger för människor. Man är född in i något men trivs inte där man är och kan kanske inte fatta det för att vi inte har någon bra begreppsapparat för att definiera skillnader och beskriva exakt vad – eller vem – vi är. Det enda vi har är etnicitet, ålder och kön. Ett otroligt handikappat system av beskrivning. Vi identifierar inte människor efter deras kärna. Det finns inte i vårt system.

Jag flyttade till Sverige från Vitryssland. I Sverige är det okej att sticka ut och stå på sig, att leta rätt kan ta tid men det kan också leda någonstans. Det är helt andra förutsättningar här och jag njuter varje dag av friheten – och ansvaret såklart. I Vitryssland fanns det inget utrymme att ta initiativ, där fanns, jo finns fortfarande ett ordspråk som råder, varje initiativ är straffbart. Det är inte så att jag plötsligt blev engagerad eller initiativtagande: det har jag alltid varit. Men under de villkor och förutsättningar som jag levde i fanns det inget utrymme att vara det, fanns inget utrymme för mig.

Jag är en believer. Det är inte lång utbildning eller någon speciell uppfostran som gör skillnad, inte stor politik heller. Det är smaken och känslor av de små händelserna som sätter sig i minnet, och som sätter värdet på livet. Det är de små guldkornen som hjälper oss att hitta den rätta vägen till oss själva: glada genier, det är därför jag fortsätter med min förening.

Tania är grundare av föreningen Proqvi i Ekeby.

Avbryt

Lämna en kommentar