Pendla

I Familjen Helsingborg är det nära till allt och lätt att pendla mellan orterna med goda kollektivtrafikförbindelser. I regionen finns ett 20-tal aktiva järnvägsstationer samt ett omfattande nätverk av busslinjer. Dessutom skapar Ängelholm-Helsingborg Airport förutsättningar för att snabbt ta sig till resten av landet och världen.

Städerna och orterna i regionen har olika funktioner som kompletterar varandra och bidrar till den regionala utvecklingen.

Lätt att pendla mellan kommunerna

Det finns en stor rörlighet mellan kommunerna i regionen. Avstånden är korta och kommunikationerna goda; det är enkelt att förflytta sig över kommungränserna.

I listan nedan kan du läsa mer om hur lätt det är röra sig mellan orterna i Familjen Helsingborg samt att ta sig till närbelägna resmål.

Fick du hjälp av informationen på sidan?