Identitet

Vår identitet skapar vi tillsammans. Varumärket Familjen Helsingborg håller på att byggas och fyllas med allt det unika vi har och gör i vår region. Arbetet gör vi tillsammans genom att vi alla är ambassadörer och en del av varumärket.

I globaliseringens spår blir vår värld alltmer likriktad. Att få uppmärksamhet är en utmaning. Uppmärksamheten är viktig för att skapa relationer och för att skapa affärer, oavsett vilken typ av målgrupp du har. För att vara framgångsrika i det arbetet måste vi vara konsekventa i vår framtoning. Då börjar omvärlden bygga relationer med oss, besöka oss eller vilja göra affärer med oss.

Enhet, konsekvens och en familjär känsla är viktigt för vår gemensamma framgång och vi hoppas att du vill bidra till den.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close