Identitet

Vår identitet skapar vi tillsammans. Varumärket Familjen Helsingborg håller på att byggas och fyllas med allt det unika vi har och gör i vår region. Arbetet gör vi tillsammans genom att vi alla är ambassadörer och en del av varumärket.

I globaliseringens spår blir vår värld alltmer likriktad. Att få uppmärksamhet är en utmaning. Uppmärksamheten är viktig för att skapa relationer och för att skapa affärer, oavsett vilken typ av målgrupp du har. För att vara framgångsrika i det arbetet måste vi vara konsekventa i vår framtoning. Då börjar omvärlden bygga relationer med oss, besöka oss eller vilja göra affärer med oss.

Enhet, konsekvens och en familjär känsla är viktigt för vår gemensamma framgång och vi hoppas att du vill bidra till den.

Fick du hjälp av informationen på sidan?