Syfte

Familjen Helsingborg används som avsändare i syfte när det gynnar vår region och våra kommuner och där vi genom gemensamt agerande får större tyngd i viktiga frågor.

För familjemedlemmarna, dvs kommuner men även andra organisationer, är grundidén med användandet av varumärket Familjen Helsingborg frivillighet. Det innebär att närhelst medlemmarna i Familjen Helsingborg anser att varumärket tillför den egna kommunikationen något, så används det. Exempel på sådana tillfällen är platsannonsering, prospekt om näringslivsetablering, mässor etc.

När varumärket Familjen Helsingborg används ska den grafiska manual och reglerna för den alltid följas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close