Tillämpningar

Vad, när, hur, vem och varför? Syftet med denna grafiska manual är att definiera tillämpning och avgränsningar i användandet av varumärket Familjen Helsingborg, internt och externt, samt ansvar och roller inom ramen för det regionala samarbetet. Vägledningen ska vara väl förankrad i Familjen Helsingborgs politiska ledningar och tjänstemannaorganisationer.

Vad och varför?

Utgångspunkten för samarbetet i nordvästra Skåne är vår gemensamma vision om att vi ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner. Ett led i detta arbete är det gemensamma varumärket Familjen Helsingborg som ska användas när vi kommunicerar tillsammans eller av enskilda kommuner när de anser att det stärker kommunikationen. Målet är att uppnå skalfördelar och högre effektivitet genom att stimulera och utveckla:

  • Infrastruktur
  • Näringsliv
  • Lärande
  • Öppenhet och inkludering
  • Miljö

Att kommunerna ska samarbeta under namnet Familjen Helsingborg inom nämnda områden beslutades av Familjen Helsingborgs styrelse i oktober 2015. Utöver ovan nämnda områden samarbetar vi kring frågor där vi genom gemensamt agerande får större tyngd, exempelvis inom digitalisering, socialtjänst, HR, bibliotek och arbetsmarknadsfrågor.

Familjen Helsingborg är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

När?

Familjen Helsingborg är ett varumärke som används både internt och externt. Det används som avsändare i syfte att stimulera näringslivsetablering, turism och inflyttning, men även när vi exempelvis samarbetar internt med HR-utveckling, satsning på elbilar eller samhällsorientering för nyanlända. Det vill säga i frågor som gynnar vår region och våra kommuner.

Vi vill att varumärket ska särskilja oss och tydligt markera ett förhållningssätt i vårt samarbete som ska gynna våra kunder och intressenter ovan vilket ställer krav på hur vi använder varumärket, hur vi samverkar och skapar värde. I dessa sammanhang används den primära logotypen. Alla användningsområden finns på familjenhelsingborg.se under huvudrubrikerna; samarbeten, infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och miljö.

Övriga användningsområden kan tillkomma, men i dagsläget är det ovanstående som omfattas.

Kommunerna, familjemedlemmarna, kan även använda varumärket när de anser att varumärket tillför den egna kommunikationen något. Exempelvis vid rekrytering till kommunen, i platsannonser. I dessa sammanhang används den sekundära logotypen.

Användandet av varumärket Familjen Helsingborg bygger på frivillighet och det är kommunernas ansvar att initiera informationsinsatser internt om varumärket och implementera användandet av varumärket. Samtliga kommuner i Familjen Helsingborg bör dock visa att de tillhör Familjen Helsingborg genom information på sina respektive webbplatser: logotype på startsidan med länk till familjenhelsingborg.se.

Hur?

Anvisningar för hur Familjen Helsingborg används (logotyp, färger, bilder, typografi, text och kommunikationsmaterial) finns i denna grafiska onlinemanual.

Har man frågor eller behöver ett bollplank när det gäller det som står i onlinemanualen kan man kontakta Familjen Helsingborgs sekretariat eller kommunikationsavdelning.

Vem?

Varumärkesbyggandet av Familjen Helsingborg handlar om två parallella processer:
– Den interna processen (målgrupp: politiker och tjänstemän)
– Den externa processen (målgrupp: våra kunder, såväl B2B som B2C).

Utgångspunkter: ansvar, roller och mandat

Processen för att verka för att fler verksamhetsområden ska inrymmas under Familjen Helsingborg ägs av Familjen Helsingborgs styrelse.

Att implementera varumärket internt i alla led ägs och drivs av Familjen Helsingborgs styrelse och kommundirektörsgruppen. Att implementera varumärket gentemot Familjen Helsingborgs externa målgrupper drivs av Näringslivs- och destinationsutveckling i Familjen Helsingborg och Familjen Helsingborgs sekretariat, på uppdrag av Familjen Helsingborgs styrelse.

Webbplatsen familjenhelsingborg.se förvaltas av Familjen Helsingborgs sekretariat och utvecklas med hjälp av Helsingborg stads webbenhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close