Tillämpningar

Vad, när, hur, vem och varför? Syftet med denna grafiska manual är att definiera tillämpning och avgränsningar i användandet av varumärket Familjen Helsingborg, internt och externt, samt ansvar och roller inom ramen för det regionala samarbetet. Vägledningen ska vara väl förankrad i Familjen Helsingborgs politiska ledningar och tjänstemannaorganisationer.

Vad och varför?

Utgångspunkten för samarbetet i nordvästra Skåne är vår gemensamma vision om att vi ska

upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd
uppfattas som innovativ och spännande
uppnå livskvalitet för invånare och livskraft för företag

Ett led i detta arbete är det gemensamma varumärket Familjen Helsingborg som ska användas när vi kommunicerar tillsammans eller av enskilda kommuner när de anser att det stärker kommunikationen. Målet är att uppnå skalfördelar och högre effektivitet.

Att kommunerna ska samarbeta under namnet Familjen Helsingborg beslutades av Familjen Helsingborgs styrelse i oktober 2015.

Familjen Helsingborg är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

När?

Familjen Helsingborg är ett varumärke som används både internt och externt. Det används som avsändare i syfte att stimulera näringslivsetablering, turism och inflyttning, men även när vi exempelvis samarbetar internt med HR-utveckling, satsning på elbilar eller samhällsorientering för nyanlända. Det vill säga i frågor som gynnar vår region och våra kommuner.

Vi vill att varumärket ska särskilja oss och tydligt markera ett förhållningssätt i vårt samarbete som ska gynna våra kunder och intressenter ovan vilket ställer krav på hur vi använder varumärket, hur vi samverkar och skapar värde.

Kommunerna, familjemedlemmarna, kan även använda varumärket när de anser att varumärket tillför den egna kommunikationen något. Exempelvis vid rekrytering till kommunen, i platsannonser.

Användandet av varumärket Familjen Helsingborg bygger på frivillighet och det är kommunernas ansvar att initiera informationsinsatser internt om varumärket och implementera användandet av varumärket. Samtliga kommuner i Familjen Helsingborg bör dock visa att de tillhör Familjen Helsingborg genom information på sina respektive webbplatser: logotype på startsidan med länk till familjenhelsingborg.se.

Hur?

Anvisningar för hur Familjen Helsingborg används (logotyp, färger, bilder, typografi, text och kommunikationsmaterial) finns i denna grafiska onlinemanual.

Har man frågor eller behöver ett bollplank när det gäller det som står i onlinemanualen kan man kontakta Familjen Helsingborgs sekretariat.

Vem?

Varumärkesbyggandet av Familjen Helsingborg handlar om två parallella processer:
– Den interna processen (målgrupp: politiker och tjänstemän)
– Den externa processen (målgrupp: våra kunder, såväl B2B som B2C).

Utgångspunkter: ansvar, roller och mandat

Processen för att verka för att fler verksamhetsområden ska inrymmas under Familjen Helsingborg ägs av Familjen Helsingborgs styrelse.

Att implementera varumärket internt i alla led ägs och drivs av Familjen Helsingborgs styrelse och kommundirektörsgruppen. Att implementera varumärket gentemot Familjen Helsingborgs externa målgrupper drivs av Näringslivs- och destinationsutveckling i Familjen Helsingborg och Familjen Helsingborgs sekretariat, på uppdrag av Familjen Helsingborgs styrelse.

Webbplatsen familjenhelsingborg.se förvaltas av Familjen Helsingborgs sekretariat och utvecklas med hjälp av Helsingborg stads webbenhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?