Gemensam profil för biblioteken

För att få ett enhetligt intryck av biblioteken kommer vi att profilera oss med den orange färgen. Det innebär att den orange logotypen och sekundära logotypen ska väljas när vi marknadsför oss tillsammans. Färgen kan du med fördel även använda i till exempel rubriker i marknadsföringsmaterialet.

Den orange färgen ska användas på bland annat bibliotekens webbplats, bibliotekskorten och de gemensamma informationsmaterial som ges ut.

De andra färgerna: turkos, blå, grå, gul, cerise och lila får gärna användas i bibliotekens material som komplementfärger.

Grafiskt mönster

Symbolen i logotypen bildar ett färgglatt mönster som du gärna får använda i ditt material. Till skillnad från logotypen används mönstret endast i ett dekorativt syfte och kan aldrig ersätta logotypen.

Användning av varumärket Familjen Helsingborg

Exempel på använding av varumärket Familjen Helsingborg är om flera kommuner går ihop och tillsammans marknadsför ett arrangemang. Då ska Familjen Helsingborgs logotyp och grafiska profil användas och kommunernas logotyper ska vara med som sekundära logotyper för att visa samarbetet.

Den sekundära logotypen (rund) används när en ensam kommun anordnar ett evenemang själv. Då ska kommunens grafiska profil användas i marknadsföringen. Den sekundära logotypen används då för att visa att vi tillhör Familjen Helsingborg.

I det gemensamma informationsmaterialet så som webbplats, trycksaker och bibliotekskort, används Familjen Helsingborg som avsändare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?