Korrespondens

I affärskorrespondens när Familjen Helsingborg är avsändare används särskilda brevmallar. Använd den Word-mall som är speciellt framtagen för Familjen Helsingborg.

Korrespondenskort

  • Format: 148×105, A6
  • Papper: obestruket 250 gram.
  • Adressinfo: Helvetica Neue LT Std 45 Light, 7pt

Brevmall

  • Format: A4
  • Papper: 80-120g vitt obestruket
  • Sidhuvud: Arial bold, 8pt
  • Rubrik: Arial bold 25/30pt
  • Brödtext: Adobe Garamond 12pt
  • Adressinfo/webbadress: Arial regular, 8pt

Det finns även mallar att ladda ner för kallelser och protokoll.

Fick du hjälp av informationen på sidan?