Korrespondens

I affärskorrespondens när Familjen Helsingborg är avsändare används särskilda brevmallar. Använd den Word-mall som är speciellt framtagen för Familjen Helsingborg.

Korrespondenskort

  • Format: 148×105, A6
  • Papper: obestruket 250 gram.
  • Adressinfo: Helvetica Neue LT Std 45 Light, 7pt

Brevmall

  • Format: A4
  • Papper: 80-120g vitt obestruket
  • Sidhuvud: Arial bold, 8pt
  • Rubrik: Arial bold 25/30pt
  • Brödtext: Adobe Garamond 12pt
  • Adressinfo/webbadress: Arial regular, 8pt

Det finns även mallar att ladda ner för kallelser och protokoll.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close