Powerpoint

PowerPoint är en viktig informationskanal. I PowerPoint-mallen finns de bilder du behöver, använd dem som beskrivet här så blir presentationerna enhetliga. Tänk på att det är bra att dela upp information i flera bilder så att presentationen blir luftigare och mer åskådarvänlig.

Rubriker: Arial Bold 28/32pt.

Brödtext: Arial regular 17/23pt.

1. Start
Startbilden består av logotypen (stor), rubrik samt en bild.

2. Textsida
Textsidor har logotypen längst nere till vänster. Textsidorna finns i olika utföranden, med eller utan bild, både vänster- eller högerjusterad.

3. Avsnitt
Avsnittssidorna använder du för att dela upp din presentation. Du behöver inte skapa sidan själv, den finns i mallen med rätt färg och rätt placering av texten.

4. Stämningsbilder
Använd stämningsbilderna till exempel som sista bild eller som en paus i din presentation.

5. Avslut

Fick du hjälp av informationen på sidan?