Välkommen på företagsträff om energieffektivisering 7 december

Ängelholms Näringsliv AB, Ängelholms kommun och Länsstyrelsen Skåne anordnar en energifylld förmiddag där små och medelstora företag får information om nya branschvägledningar för energieffektivisering, vilka stöd de kan söka för att energieffektivisera och vem de kan kontakta om de vill göra en energikartläggning.

Under 2018 pågår det nationella projektet Incitament för energieffektivisering som ska hjälpa små- och medelstora företag att energieffektivisera. Genom att effektivisera sänks inte bara energikostnaderna, ni följer då även lagkraven i Miljöbalken och insatserna leder ofta till en ökad drift i verksamheten, bättre arbetsmiljö, ökad konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan. Alla företag är välkomna!

Avbryt

Lämna en kommentar