Framtidens ledare

Familjen Helsingborg behöver utveckla, attrahera och behålla chefer – det är en överlevnadsfråga för framtiden. Ett gott ledarskap ger oss möjligheter att möta framtidens utmaningar, utveckla våra verksamheter och få fler nöjda och engagerade medarbetare. 

Läs mer om programmet:

Framtidens Ledare på Familjen Helsingborgs intranät

Fick du hjälp av informationen på sidan?