HR och ledarprogram

Arbetsgivarfrågor, eller Human Resource (HR), är ett viktigt område för Familjen Helsingborg att samarbeta inom.

Vi arbetar för att öka vår attraktivitet som arbetsgivare och öka vår effektivitet som arbetsgivare. En viktig  drivkraft till samverkan inom HR är att vi tillsammans ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Vi kan dessutom nå ökad kvalitet i våra verksamheter och genom stordriftsfördelar göra effektiviseringsvinster.

Vår samverkan har bland annat resulterat i ett gemensamt traineeprogram, mentorsprogram, ett program för framtidens chefer, utbildning i projektledning samt gemensamt HR Servicecenter för sex kommuner inom Familjen Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?