HR-servicecenter

Välkommen till HR-servicecenter. Här arbetar ett fyrtiotal engagerade medarbetare med att ge stöd och support till medarbetare och chefer. I dagsläget levererar vi drygt 27 000 lönespecifikationer per månad till ett belopp på cirka 390 miljoner kronor i samverkan med sju kommuner inom Familjen Helsingborg. Vi systemförvaltar tillhörande IT-system och driver olika utvecklingsprojekt. Vår support är bemannad varje vardag och vi hanterar cirka 3 500 samtal och cirka 3 000 ärenden i månaden från medarbetare, chefer, specialister och myndigheter med flera.

Det var den 7 mars 2014 som HR-servicecenter slog upp portarna till den gemensamma arbetsplatsen för löne- och pensionsadministration och förvaltning av IT-baserade stödsystem. HR-servicecenter är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan kommunerna i Familjen Helsingborg. Nuvarande samverkande parter är kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp och Ängelholm.

.
Vi levererar tjänster inom områdena:
• Lön
• Pension
• Systemförvaltning
• Utbildning
.
Målbilden
• Rätt lön i rätt tid till rätt kostnad
• Stöd till verksamheten
• Kvalité och effektivitet
• Service och tillgänglighet
.
Syfte
• Stärka Familjen Helsingborg; både delar och helhet
• Attraktiva arbetsgivare
• Tryggad kompetensförsörjning på både kort och lång sikt
• Minskad sårbarhet
.
Fokus för framtiden
• Ökad kvalité
• Ökad effektivitet; internt och externt
• Service och tillgänglighet
• Enhetligt arbetssätt
• Standardisering och digitalisering

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close