HR-servicecenter

HR-servicecenter är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan kommunerna i Familjen Helsingborg. I mars 2014 startade den gemensamma arbetsplatsen med löne- och pensionsadministration och förvaltning av IT-baserade stödsystem.

På HR-servicecenter arbeta ett fyrtiotal engagerade medarbetare. I dagsläget levererar vi drygt 25 000 lönespecifikationer per månad till ett belopp av cirka 340 miljoner kronor. Vår support är bemannad varje vardag mellan klockan 8:00 – 17:00. Vi hanterar cirka 3 000 samtal i månaden från medarbetare, chefer, specialister och myndigheter med flera.

HR-servicecenter erbjuder tjänster inom:

 • Lön
 • Pension
 • Systemförvaltning
 • Support och utbildning

Målbilden:

 • Rätt lön i rätt tid till rätt kostnad
 • Stöd till verksamheten
 • Kvalité och effektivitet
 • Service och tillgänglighet

 Syfte:

 • Stärka Familjen Helsingborg; både delar och helhet
 • Attraktiva arbetsgivare
 • Tryggad kompetensförsörjning på både kort och lång sikt
 • Minskad sårbarhet

Fokus för framtiden

 • Ökad kvalité
 • Ökad effektivitet; internt och externt
 • Service och tillgänglighet
 • Enhetligt arbetssätt
 • Gemensam prissättning
 • Effektiviseringar  lägre kostnader

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close