Ledarprogram

Nedan presenteras de ledarprogram som medarbetare i Familjen Helsingborg kan gå.
I länklistan till höger finner du utförlig information om programmens innehåll och upplägg samt anmälan.
.
Program och målgrupp Kurstillfällen  Innehåll

Projektledarutbildning med Mannaz AB

Riktar sig till nuvarande och blivande projektledare

Anmälan: klicka här

Team 20
Dag 1: 20 januari 2022
Dag 2: 31 januari 2022
Dag 3: 1 februari 2022
Dag 4: 17 februari 2022

Team 21
Dag 1: 1 mars 2022
Dag 2-3: 9-10 mars 2022
Dag 4: 29 mars 2022

Du stärker och utvecklar din projektledarkompetens genom att få mer kunskap, verktyg och praktiskt träning i att effektivt leda projekt i offentlig verksamhet. Vi utgår från det aktionsbaserade lärandet och ger plats för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Ny som chef med INDEA AB

Programmet vänder sig till dig som är ny i rollen som chef.

Anmälan: info@indea.se

Omgång 1:
Dag 1-2: 17-18 feb, internat
Dag 3: 22 mars
Dag 4: 4 maj
Dag 5: 7 juni

Programmet ger dig konkreta verktyg för att utveckla ditt ledarskap och ett nätverk för att stärka er som chefer. Teori varvas med övningar och reflektion i grupp. Upplägget är fem dagar vid fyra tillfällen under ett halvår. Mellan seminarierna arbetar du praktiskt utifrån din utvecklingsplan.

Processledarutbildning med OMNIA Utvecklingskonsulter KB

Programmet riktar sig till dig som arbetar i och med processledning av utvecklings- och förändringsprocesser.

Anmälan: info@omnia.se

Omgång 2:
8-9 mars
7 april
9 maj
7 juni
(anmälan senast den 7 februari)Omgång 3: 13-14/9, 13/10, 8/11, 8/12 (anmälan senast den 1 augusti-22)

Programmet syftar till att utveckla och stärka dig i din roll som processledare. Genom en ökad förståelse, konkreta verktyg och en tydlig strategi kommer ditt arbete med utveckling av verksamheten att kännas inspirerande och hanterbart.

OMNIAs pedagogik är ”learning-by-doing” vilket visar sig genom interaktion inom hela gruppen. Teori, praktiska övningar och reflektion kommer att genomsyra samtliga fem dagar.

Chef med operativt verksamhetsansvar med Kontura

Programmet riktar sig till dig som arbetar som operativ chef.

Du får ett helhetsperspektiv på rollen som operativ chef samt det ansvar och arbetsinnehåll som följer med rollens olika delar. Du lär dig hur du skapar engagemang hos medarbetarna.

Anmälan: office@kontura.se
Klicka här för mer information.

Omgång A
WS 1: 24-25 mars 2022 (internat)
WS 2: 19-20 maj 2022
WS 3: 8-9 september 2022

Utbildningen omfattar 6 dagar och genomförs i form av workshops om vardera 2 dagar, varav den första förläggs till internat. Du omsätter din nya kunskap från workshopen i din egen verksamhet med hjälp av konkreta hemuppgifter och 60 verktyg. Vi följer upp och diskuterar hur du lyckas. Sammantaget skapar detta en egen värdeskapande utvecklingsprocess.

Du gör kunskap av dina egna erfarenheter och skapar på så sätt en trygg plattform för ditt chefskap. Vi stöttar dig att ta nödvändiga steg i din utveckling som du tvekar inför. Reflektion och erfarenhetsutbyte sätts i fokus innan vi bygger under med teori. Du lär dig hur du arbetar för att fortsätta utvecklas även efter avslutat program.

Ledarorientering med Trust

Programmet riktar sig till dig som har ett intresse för ledarskap eller anses vara lämpliga som framtida chef.

Anmälan: lena.gustafsson@trustpartner.se

Program 10
Dag 1-2: 14 – 15 september 2021 Dag 3: 28 oktober 2021 Dag 4: 23 november 2021
Program 11
Dag 1-2: 15 – 16 mars 2022
Dag 3: 26 april 2022
Dag 4: 31 maj 2022
Programmet ger intresserade medarbetare möjlighet att få en ökad kunskap om vad chefskap och ledarskap innebär och undersöka om ledarskap är aktuellt i framtiden, vilka de personliga drivkrafterna är och vilken motivation den enskilde har för ett chefs-/ledaruppdrag.

Kontaktuppgifter

Projektledarutbildning, Mannaz AB
Magnus Ramdén, mra@mannaz.com , +46 73 501 63 21
Emma Lindgren, eml@mannaz.com, +45 5139 6000

Ny som chef, INDEA AB
Hanna Wunsch Widoff: hanna.wunsch@indea.se +46 704 64 62 60
Marlene Gustafsson: marlene.gustafsson@indea.se +46 727 22 27 06

Processledarutbildning, OMNIA Utvecklingskonsulter KB
Margaretha Brundin, margaretha.brundin@omnia.se , 0733-54 66 31

Chef med operativt verksamhetsansvar, Kontura
Joakim Öhnedal, jooh@kontura.se , 08-56 46 09 90

Ledaroritentering, Trust 
Charlotte Källander, charlotte.kallander@trustpartner.se , 0709-65 33 98
Lena Gustafsson, lena.gustafsson@trustpartner.se , 0708-69 09 89

Har du frågor kring upphandlingen av våra ledarprogram, kontakta Mikael Nyström, mikael.nystrom@engelholm.se, eller Lina Lindner, lina.lindner@helsingborg.se

.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close