Ledarprogram

Just nu upphandlas nya ledarprogram, information om programmen uppdateras under höst/vinter 2019.

 
Nedan presenteras de ledarprogram som medarbetare i Familjen Helsingborg kan gå. I länklistan till höger finner du utförlig information om programmens innehåll och upplägg samt anmälan. Observera att denna lista kommer uppdateras inför 2020.

Program och målgrupp Kurstillfällen  Innehåll

Chef med operativt verksamhetsansvar med Trust Partner AB

Riktar sig till chefer och ledare som leder medarbetare och har fullt chefsansvar

Program 4:

Dag 1-2: 10-11 september 2018 (internat)

Dag 3-4: 21-22 november 2018 (2 heldagar, ej internat)

Dag 5: 23 januari 2019

Dag 6: 6 mars 2019

Dag 7: 18 april 2019

Dag 8-9:29-30 maj 2019 (2 heldagar, ej internat)

Program 5

Dag 1-2: 19-20 mars 2019 (internat)

Dag 3-4:14-15 maj 2019 (2 heldagar, ej internat)

Dag 5: 12 juni 2019

Dag 6: 20 augusti 2019

Dag 7: 18 september 2019

Dag 8-9: 12-13 november 2019 (2 heldagar, ej internat)

Syftet är att ge chef och ledare praktiska ledningsverktyg, metoder och kunskaper att använda i sin yrkesroll. Programmet inleds med en ledaranalys med åtekoppling och i samband med samtalet upprättas en handlingsplan för att synliggöra styrkor och utvecklingsområden och vad som krävs för ett hållbart ledarskap.

Ledarorientering med Trust Partner AB

Riktar sig till medarbetare som har visat intresse för ledarskap eller anses vara lämpliga som framtida chefer.

 

Program 7

Dag 1-2: 26-27 mars 2019

Dag 3: 23 april 2019

Dag 4: 28 maj 2019

Utgångspunkt för ledarprogrammet är att i dialog, kunskap- och erfarenhetsutbyte med andra kolleger öka kunskaper och förståelse för rollen som chef och ledare i den politiskt styrda organisationen. Programmet bygger på en växling mellan teoriavsnitt och övningar.

Ny som chef med Indea AB

Programmet vänder sig till dig som är ny i rollen som chef.


Program 5:
Etapp 1: (internat) 27-28 september

Etapp 2: (heldag) 25 oktober
Etapp 3: (heldag) 5 december
Etapp 4: (heldag) 24 januari 2019

Syftet är att ge nya verktyg, kunskaper och tid för reflektion att växa som ledare. Programmet omfattar fem dagar under ett halvår. Mellan seminarierna arbetar man med sin egen utvecklingsplan samt några hemuppgifter. Teori varvas med reflektion och övningar och utbyte i gruppen.

Projektledarutbildning med Mannaz AB

Riktar sig till nuvarande och eller blivande projektledare

Team 12:

26 apr

7-8 maj

29 maj

Du stärker och utvecklar din projektledarkompetens genom att få mer kunskap, verktyg och praktiskt träning i att effektivt leda projekt i offentlig verksamhet. Vi utgår från det aktionsbaserade lärandet och ger plats för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kontakt

Indea AB, Ny som chef

Hanna Wunsch Widoff: hanna.wunsch@indea.se: , +46 704-64 62 60

Marlene Gustafsson: marlene.gustafsson@indea.se +46 727 22 27 06

Mannaz AB, Projektledarutbildning

Magnus Ramdén: mra@mannaz.com, +46 73 501 63 21

Ann Siewecke: ann@mannaz.com, +45 45 17 61 53.

Trust Partner AB, Chef med operativt verksamhetsansvar & Ledarorientering

Lena Gustafsson: lena.gustafsson@trustpartner.se, + 46 40 630 92 62/ + 46 708 69 09 89

Charlotte Källander: charlotte.kallander@trustpartner.se, + 46 40-630 92 60 / + 46 709 65 33 98

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close