Mentorsprogrammet

Vill du reflektera kring dina ledarutmaningar? Vill du ta ditt ledarskap till nästa nivå?

Mentorsprogrammet i Familjen Helsingborgs syfte är att utveckla ledarskapet i vår region och programmet innebär möjligheter till personlig utveckling och till verksamhetsutveckling, både för mentor och adept. Programmet startar varje höst och antagningen sker på våren.

Målgrupp

Du som söker till programmet arbetar som ledare eller chef i Familjen Helsingborg och du kommer att bli matchad med en mentor eller adept från en annan kommun. I programmet får adepten stöd i sitt ledarskap genom reflektion och utbyte av erfarenheter med sin mentor. Man får även möjlighet att utvecklas i sin nuvarande ledarroll genom nya perspektiv på sina ledarutmaningar. Mentorn får tillfälle att spegla sitt eget ledarskap och vara en del av adeptens utvecklingsresa. Mentorn och adepten träffas tillsammans var 6:e vecka, digitalt eller genom walk & talks.

Programworkshops

Utöver mentorn och adeptens träffar ingår fyra workshops. På samtliga workshops kommer deltagarna att få lyssna på föreläsningar kring aktuella ämnen och dela med sig av erfarenheter. Vi delar vår verktygslåda och ger dig inspiration för ett framgångsrikt och nytänkande mentorskap. Våra gemensamma träffar sker i dagsläget digitalt tills förutsättningarna ändras.

Ansök till programmet

Du ansöker till Mentorsprogrammet via Familjen Helsingborgs intranät. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?