Nätverk för Pedagogisk digitalisering

Bjuvs kommun, Anna Jacobsson anna.jacobsson@bjuv.se 
Bjuvs kommun, vakant
Båstads kommun, Per Nyrell per.nyrell@bastad.se
Helsingborgs stad, Pär Emilsson Par.Emilsson@helsingborg.se
Helsingborgs stad, Pär Kristoffersson Par.Kristoffersson@helsingborg.se
Helsingborgs stad, Charlotte Anderberg Charlotte.Anderberg@helsingborg.se
Höganäs kommun, Jenny Wickman jenny.wickman@hoganas.se
Klippans kommun, Jörgen Andersson (tjänstledig) jorgen.andersson1@klippan.se
Landskrona stad, Fredrik Menkus Wegbratt (sammankallande) fredrik.menkuswegbratt@landskrona.se
Landskrona stad, Jimmy Sjöstedt jimmy.sjostedt@landskrona.se
Perstorps kommun, vakant
Svalövs kommun, Jan-Peter Göransson jan-peter.goransson@svalov.se
Åstorps kommun, Emil Jensen emil.jensen@astorp.se
Ängelholms kommun, Per Pennegard per.pennegard@engelholm.se
Örkelljunga kommun, Rolf Isaksson rolf.isaksson@orkelljunga.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?