Lärande

Inom Familjen Helsingborg finns det skola och utbildningar på alla nivåer, ända upp till högskolenivå. Inom kommunerna finns det ett varierat utbud av både stora och små skolor samt olika pedagogiker.

Våra mål inom området Lärande

Vi ska fortsätta vårt arbete med lärande för att utveckla gemensamma insatser riktade mot ungdomar för att förebygga avhopp i skolan. Vi ska även få ökade studieresultat på nationella prov och öka den genomsnittliga meritpoängen. Forskningen visar att ofullbordad skolgång eller ej godkända elever lägger grunden för framtida utanförskap.

  • Mål 1: Förbättrade resultat i grund- och gymnasieskolan
  • Mål 2: Ökad andel av invånarna har högre utbildning

Fick du hjälp av informationen på sidan?