Till dig som socialsekreterare

På tisdagar och torsdagar klockan 9.00 – 12.00, hålls samråd i ärenden som är anmälda till polis och/eller socialtjänst. På samrådet deltar handläggare från socialtjänsten, polis, åklagare, barnläkare, personal från barn- och ungdomspsykiatrin samt personal från Barnahuset.

Under samrådet diskuterar och planerar vi tillsammans handläggningen av barnets/ungdomens ärende.

Hur går ett samråd till?

 • Presentation/vilka är vi?
 • Socialtjänsten föredrar sitt ärende (5-10 minuter)
 • Kort diskussion och planering
 • Polisförhör, medhörning, tolk?
 •  Läkarundersökning/rättsintyg?
 • BUP:s delaktighet

Risk- och säkerhetsbedömning

 • Finns skyddsbehov?

Vad händer efter förhöret?

 • Ska socialtjänsten träffa familjen i anslutning till förhöret?
 • Behöver familjen annat stöd?
 • Sammanfattning. Vad har vi bestämt?

Lathund inför samråd

Till samrådet är det bra om du som handläggare på socialtjänsten har haft möjlighet att förbereda följande:

 • Har socialtjänsten haft kontakt med föräldrarna angående anmälan?
 • Hur ser vårdnaden ut (gemensam eller enskild vårdnad?)
 • Hur ser barnets/barnens boende/umgänge med den andre föräldern ut?
 • Information om den andre vårdnadshavaren (om ej sammanboende) för att utreda om barnets/barnens rätt (jfr 2§Lagen om särskild företrädare)
 • Information om eventuella syskon till barnet/barnen och deras ålder
 • Information om vårdnadshavarnas samtliga telefonnummer (även mobiltelefonnummer)
 • I största möjliga utsträckning sträva efter att vara påläst så att föredragningen blir så kortfattad som möjligt
 • Ta med dig kalendern så att du kan boka in tid för förhör. Tänk på att kunna avsätta tid för att träffa familjen efter förhöret. 
 • Information om vilken skola barnet/barnen går på, samt telefonnummer till rektorn

Tänk barnperspektiv!

Att tänka på vid förhör

Uppgifterna som framkommer under polisförhöret kan inte användas då det råder förundersökningssekretess. Kontakta alltid polis eller åklagare innan du använder material som framkommit vid förhör. Vid en skyddsbedömning och ett eventuellt omedelbart omhändertagande, och ni är i behov av uppgifterna, ta kontakt med åklagaren och diskutera ärendet. Vi måste samarbeta för att kunna hjälpa våra mest utsatta barn och ungdomar.

Se checklistan inför samråd på Barnahuset

Läs även handläggning av våld och sexualbrott mot barn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?