Brottsförebyggande arbete

Inom Familjen Helsingborg samverkar vi kring brottsförebyggandefrågor, bland annat genom ett tjänstemannanätverk.

Nätverkets målsättning är att få fram en bild av brottslighet och trygghet i Familjen Helsingborg då vi har gemensamma problem men också en gemensam polisresurs att disponera.

Nätverket har nu fokus på bostadsinbrott med en gemensam strategi och vägledning. Kommunerna kan välja hela eller delar av vägledningen. Det har hittills varit framgångsrikt.

Vill du veta mer om deras arbete så ta kontakt med Elina Bratt, Säkerhetschef, Helsingborgs stad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close