Folkhälsa och social hållbarhet

Nätverket Folkhälsa och social hållbarhet arbetar för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för invånarna i vår region.

Utgångspunkten för arbetet är de elva nationella folkhälsomålen. Resultaten av Region Skånes folkhälsoenkäter kommer att vara det primära underlaget för analyser och formulering av gemensamma insatser.

Kraftsamling kring utmaningar

Målet med nätverket är att tillsammans kraftsamla kring de olika utmaningar regionen har gällande folkhälsoläget framför allt ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Genom samarbete inom Familjen Helsingborg kan kommunernas arbete med folkhälsa och social hållbarhet stärkas och nätverket kan även bidra med perspektiv och kunskap inom andra samarbetsområden inom Familjen Helsingborg. Nätverket främjar ett utbyte av erfarenheter, metoder och kunskap samt bli en plattform för gemensamma satsningar.

Resultat från Folkhälsoenkäten barn och unga 2016

Den 19 december 2016 bjöd Nätverket för folkhälsa och social hållbarhet in till en presentation av resultaten från Folkhälsoenkäten barn och unga 2016. Presentationen gjordes utifrån Skånes nordvästra kommuners perspektiv, tillsammans med Region Skånes avdelning för samhällsanalys.

Fick du hjälp av informationen på sidan?