Socialchefsnätverket

Socialchefsnätverket består av social/förvaltningschefer från kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Syftet med att träffas regelbundet i nätverksform är intressebevakning och gemensamt agerande i förhållande till regionala och nationella aktörer, erfarenhetsutbyte, inspiration och utvecklingsinsatser i samverkan samt omvärldsbevakning.

Nätverket har en verksamhetsplan som revideras årligen, de träffas ca 10 gånger om året och utöver det i arbetsgrupper med fokus på de olika målen i verksamhetsplanen.

Målen i verksamhetsplanen har fokus på digitalisering, rekrytering, stärkt samverkan samt att bli en stark och enad aktör.

Mötesdatum 2021

  • 29 oktober, video-möte
  • 10 december, video-möte

Nätverkets medlemmar

Bjuv, Jessica Alfredson

Båstad, Christin Johansson

Helsingborg, Emelie Erixon

Helsingborg, Annika Andersson

Höganäs, Viweca Thoresson

Klippan, Agneta Hugander

Landskrona, Annette Lindberg Mohlin

Landskrona, Håkan Strömberg

Perstorp, Annelie Börjesdotter

Svalöv, Cecilia Andersson

Åstorp, Felicia Mellgren Sandkvist

Ängelholm, Filippa Kurdve

Örkelljunga, Johan Lindberg

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close