Socialchefsnätverket

Socialchefsnätverket består av social/förvaltningschefer från kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Syftet med att träffas regelbundet i nätverksform är intressebevakning och gemensamt agerande i förhållande till regionala och nationella aktörer, erfarenhetsutbyte, inspiration och utvecklingsinsatser i samverkan samt omvärldsbevakning.

Nätverket har en verksamhetsplan som revideras årligen, de träffas ca 10 gånger om året och utöver det i arbetsgrupper med fokus på de olika målen i verksamhetsplanen.

Målen i verksamhetsplanen har fokus på digitalisering, rekrytering, stärkt samverkan samt att bli en stark och enad aktör.

Mötesdatum 2021

  • 29 oktober, video-möte
  • 10 december, video-möte

Fick du hjälp av informationen på sidan?