Socialjour

Socialjouren är gemensam för kommunerna i Familjen Helsingborg och är placerad i Helsingborg. Socialjouren gör bedömningar och agerar i ärenden som blir akuta under icke-kontorstid.

Ärenden kan till exempel handla om rådgivning per telefon eller utryckning och eventuella omhändertaganden i situationer som rör barn- och ungdomsärenden, våld i nära relationer eller handläggning enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) om polis eller sjukvård begär stöd i ett ärende. Socialjouren kan också ordna logi och försörjningsstöd till offer för våld i nära relationer.

Öppettider

  • Måndag– fredag klockan 17:00-08:00
  • Lördag och söndag, dygnet runt klockan 08:00-08:00

Telefon: 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare. Socialjouren finns på Berga allé 25 Helsingborg.

Kontakta oss

Elisabeth Svanberg Eriksson, enhetschef 10 39 86, elisabeth.svanbergeriksson@helsingborg.se

Carina Cronqvist, sektionschef, telefon: 042-10 30 94, carina.cronqvist@helsingborg.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close