Socialjour

Socialjouren är gemensam för kommunerna i Familjen Helsingborg och är placerad i Helsingborg. Socialjouren gör bedömningar och agerar i ärenden som blir akuta under icke-kontorstid.

Ärenden kan till exempel handla om rådgivning per telefon eller utryckning och eventuella omhändertaganden i situationer som rör barn- och ungdomsärenden, våld i nära relationer eller handläggning enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) om polis eller sjukvård begär stöd i ett ärende. Socialjouren kan också ordna logi och försörjningsstöd till offer för våld i nära relationer.

Öppettider

  • Måndag– fredag klockan 17:00-08:00
  • Lördag och söndag, dygnet runt klockan 08:00-08:00

Telefon: 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare. Socialjouren finns på Berga allé 25 Helsingborg.

Kontakta oss

Elisabeth Svanberg Eriksson, enhetschef 10 39 86, elisabeth.svanbergeriksson@helsingborg.se

Carina Cronqvist, sektionschef, telefon: 042-10 30 94, carina.cronqvist@helsingborg.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?