Statistik

På den här sidan kan du se statistik för Familjen Helsingborg och per kommun. Informationen hämtas en gång per år från Statistiska centralbyrån (SCB) och medarbetarundersökningen. Kommunerna i Familjen Helsingborg har en gemensam satsning på att, ur ett arbetsgivarperspektiv, öka mångfalden i organisationerna. Hur väl vi lyckas mäts i följande huvudmål.

1. Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/svensk bakgrund ska på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.

2. Kommunerna i Familjen Helsingborg ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på samtliga nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.

3. Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.

Mångfaldsrapport 2017

Bland de anställda i kommunerna i Familjen Helsingborg i årets mångfaldsrapport är andelen med utländsk bakgrund cirka 20 % och 28 % bland befolkningen som helhet. Siffrorna visar även att det är generellt färre personer med utländsk bakgrund högre upp i hierarkin. I flera kommuner är personer med utländsk bakgrund underrepresenterade i kommunledningsförvaltningar men överrepresenterade i t.ex. vård- och omsorgsförvaltningar och kultur och fritidsförvaltningar. I högerkolumnen kan du ladda ner och läsa hela rapporten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?