Akademi Båstad Gymnasium ger dig en ljus framtid

Akademi Båstad Gymnasium ger dig en ljus framtid

Står du i valet och kvalet och funderar över ditt gymnasieval? Akademi Båstad Gymnasium erbjuder flera program där eleven kan anpassa kurser efter sina önskemål. Skolan samarbetar med det lokala näringslivet och för dig som elev på Industritekniska programmet finns det goda utsikter att få jobb efter avslutad utbildning.
I centrala Båstad, med pendlingsavstånd från busshållplats och tågstation, hittar du Akademi Båstad Gymnasium. Här finns engagerade lärare och programutbud utöver det vanliga.
– Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat och hos oss får du möjlighet att lära känna elever över programgränser och studera i en lugn, hemtrevlig och öppen lärmiljö. Vi erbjuder flera program och du har själv möjlighet att anpassa kurser efter dina önskemål, säger Kari Petersson, biträdande rektor.
Gymnasieskolan erbjuder programmen Ekonomiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Introduktionsprogrammet. Här finns även Riksidrottsgymnasiets tennisprogram.
Bland utbudet hittar vi ett program som är något utöver det vanliga – Industritekniska programmet – som är en gymnasial lärlingsanställning. Utbildningsformen riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor och därför samarbetar Akademi Båstad Gymnasium med företag från det lokala näringslivet.
Som gymnasielärling delar du din studietid mellan att gå i skolan och vara anställd i en verksamhet där du får lära dig yrket. Det innebär att du som gymnasielärling får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dig att avancera fortare i karriären direkt efter examen.
– Programmet ger både elever och näringslivet fantastiska möjligheter. Eleven kommer ut i arbetslivet på sin praktik och industrin får lättare att hitta personer att anställa. Som studerande på Industritekniska programmet får du goda utsikter att få jobb efter avslutad utbildning, säger Kari Petersson.
 
Så är det att studera på Industritekniska programmet

Industritekniska programmet – gymnasial lärlingsanställning – GLA
Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en utbildningsform som riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor. Som svensk gymnasielärling med GLA delar du din studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd i en verksamhet där du lär dig yrket. Det innebär att du som gymnasielärling får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dig att avancera fortare i karriären direkt efter examen.

Välutvecklat samarbete med näringslivet på Bjärehalvön
50 procent skola och 50 procent arbetsförlagd del
Rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet
Samma examen som andra helt skolförlagda yrkesprogram
Förmånliga lönevillkor
Goda utsikter att få jobb efter avslutad lärlingsutbildning

Ekonomiprogrammet
Är du ambitiös och målinriktad med målsättning att arbeta med ekonomi och/eller juridik?
Som studerande på ekonomiprogrammet har du möjlighet att fördjupa dig inom framförallt ekonomiska och juridiska ämnen men även inom samhällsvetenskapliga och psykologiska ämnen.
Läs mer om Ekonomiprogrammet på Akademi Båstad Gymnasium.

Naturvetenskapliga programmet
Det naturvetenskapliga programmet ger dig bred behörighet till att söka in på olika högskoleutbildningar. Du får kunskaper för vidare studier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik, men även inom andra områden.
Skolans unika läge gör att vi har nära till hav, skog och ängar. I samarbete med Naturskyddsföreningen sköter vi en äng i Lya. Laborationer och experiment är en viktig del i utbildningen, och här knyts dina kompetenser i olika ämnen ihop.
Läs mer om Naturvetenskapliga programmet på Akademi Båstad Gymnasium.

Samhällsvetenskapliga programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som sätter människan i centrum genom att eleverna studerar samhällsfrågor och förhållanden i Sverige och världen. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.
Vi arbetar utifrån ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där frågeställningar formuleras och teorier tillämpas. På SA-programmet arbetar vi med såväl journalistik och FN-rollspel som internationella relationer och entreprenörskap. Alla på programmet har möjlighet att starta ett UF-företag och få prova på hur företagande fungerar på riktigt. Eftersom du studerar språk på SA-programmet finns goda möjligheter till vidare studier utomlands.
Läs mer om Samhällsvetenskapliga programmet på Akademi Båstad Gymnasium.

Vård- och omsorgsprogrammet
För dig som är intresserad av människor och att hjälpa människor vid akuta situationer kan den här utbildningen leda vidare till drömjobbet. Tillsammans med breda kunskaper inom vård- och omsorg och räddningsmedicin samt friskvård och hälsa ger det dig en bra bas för både ditt arbetsliv och fortsatta studier efter vård och omsorgsprogrammet.
Vi är en del av vård- och omsorgscollege i Skåne Nordväst och har därför utformat praktiken i överensstämmelse med de rekommendationer som utbildare och arbetsgivare tagit fram.
När du går ut med en fullständig yrkesexamen enligt vård och omsorgscollege uppfyller du kriterierna för yrket undersköterska.
Läs mer om Vård- och omsorgsprogrammet på Akademi Båstad Gymnasium.

Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion: Språkintroduktionens syfte är att ungdomar som nyligen anlänt till Sverige skall bli behöriga att söka ett nationellt program. Eleven läser de grundskoleämnen den ej är klar med. Eleven kan också erbjudas möjligheten till praktik för att lära känna det svenska samhället.
Individuellt alternativ: Individuellt alternativ syftar till att en elev läser de ämnen den ej är färdig med från grundskolan för att bli behörig att söka ett nationellt program. Eleven kan också erbjudas praktik eller andra motiverande insatser.
Yrkesintroduktion: Yrkesintroduktionens syfte är att elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram skall kunna läsa gymnasiekurser med målet att bli anställningsbar eller att söka in till ett nationellt program. Eleven läser de grundskoleämnen den ej är klar med samtidigt som den erbjuds yrkeskurser på gymnasienivå.
Programinriktat val: Programinriktat val syftar till att en elev skall få en utbildning mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Programmet utformas i förväg efter de ämnen eleverna som söker saknar. Programinriktat val erbjuds mot olika program på Akademi Båstad gymnasium. Målet med utbildningen är att eleven skall få en gymnasieexamen.
Yrkesintroduktion mot vård- och omsorgsprogrammet: Programmet är för ungdomar som är intresserade av vård- och omsorgsprogrammet men ännu inte är behöriga att studera på ett nationellt gymnasieprogram.
Läs mer om Introduktionsprogrammet på Akademi Båstad Gymnasium.

RIG Elittennisprogrammet
Om du är intresserad av att kombinera studier med elitsatsning i tennis, är vårt riksidrottsgymnasium i Båstad ett riktigt bra alternativ för din utveckling.
Läs mer om Elittennisprogrammet på Akademi Båstad Gymnasium.

Inlägget Akademi Båstad Gymnasium ger dig en ljus framtid dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar