Akademi Båstad Yrkeshögskola beviljades tre utbildningar

Akademi Båstad Yrkeshögskola beviljades tre utbildningar

Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan som en kort yrkeshögskoleutbildning. För Akademi Båstad Yrkeshögskola blev det en glädjens dag med tre beviljade utbildningar.
Intresset från arbetsliv och utbildningsanordnare har varit mycket stort och myndigheten tog emot 667 ansökningar från 137 utbildningsanordnare där 109 utbildningar blev beviljade.
Akademi Båstad Yrkeshögskola beviljades tre utbildningar: Dagvattenhantering i utemiljö, Ekosystemtjänster – inom skötsel och anläggning samt Dynamisk försäljning. Av dessa är det endast Ekosystemtjänster som finns på Akademi Båstad sedan tidigare.
–  Att Akademi Båstad Yrkeshögskola fick tre stycken utbildningar beviljade ser vi som ett fantastiskt resultat. Vi har fått 23 procent av de beviljade utbildningarna i Skåne, säger rektor Ewa Nilsson Winqvist.
Konceptet korta utbildningar i yrkeshögskolan introducerades 2020 och syftet är att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna är till för den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. Utbildningarna ska präglas av flexibilitet avseende studietakt och studieform och kunna genomföras parallellt med ett arbete. Vid detta ansökningstillfälle prioriterades utbildningar inriktade mot framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering och klimatomställning.

Inlägget Akademi Båstad Yrkeshögskola beviljades tre utbildningar dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar