”Alla kan bidra till hållbar utveckling”

Hur hanterar vi framtidens utmaningar utan att äventyra nästa generationers möjligheter att tillgodose sina behov? I oktober arrangerar kommunen en Hållbarhetsvecka för att ta reda på hur vi alla kan bidra till hållbar utveckling.
Under 2019 är Båstads kommun med i projektet Glokala Sverige som vill öka kunskapen om hållbar utveckling. Den 5-12 oktober arrangeras därför en Hållbarhetsvecka kring Agenda 2030, vars 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att bland annat utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
– Det handlar alltså om helheten och inte bara miljö som kanske många fortfarande förknippar det med, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare och ansvarig för Hållbarhetsveckan.
Under en 15-årsperiod, med start den 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de globala målen. I år vill Båstads kommun bidra genom att stärka agendan och undersöka hur den kan användas som stöd i det lokala arbetet.
– Med Hållbarhetsveckan vill vi lyfta dessa mål. Att dels visa på hur kommunen arbetar med målen men också på hur vi alla på olika sätt bidrar och kan bidra. Mötet och samarbete mellan olika sektorer, det offentliga, ideella och privata är också något som är viktigt för att hantera framtidens utmaningar. Jag är väldigt glad att det är många som valt att ställa upp och vara med under veckan. Det är första gången vi gör detta, det är nytt och oprövat, säger Carolina Holgersson Ivarsson.
Under veckan kommer kommunen, tillsammans med andra aktörer, sprida kunskap och engagemang om fyra av de globala målen. I år har man valt att lägga fokus på två gröna och två sociala mål: Mål 3- God Hälsa och Välbefinnande, mål 5 Jämlikhet, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
Ett flertal gratisaktiviteter kommer under veckan vara kopplade till de fyra globala målen. På biblioteket i Båstad kommer det att finnas utställningar om till exempel matsvinn och källsortering. I Energibussen kan man göra experiment och lära sig om energi. Vill man veta mer om hur det funkar med att planera tågsemester, om det senaste inom elbilar, jämställd stadsplanering, klimatförändringar på Arktis eller hur det är att vara ung idrottstjej och leva upp till förväntningar och krav så blir det föredrag på alla dessa teman. Man kan också prova på idrott och yoga hos flera studios och föreningar gratis under veckan eller besöka en gemensamhetsodling.
– Om detta blir lyckat och intresse finns tar vi fyra nya mål nästa år och knyter nya aktörer och aktiviteter till dessa.
Men fram till dess vill Carolina Holgersson Ivarsson uppmuntra till att se över vad man själv kan göra för att bidra till hållbar utveckling.
– Agenda 2030 bygger på att alla delar av samhället – civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – aktivt jobbar mot samma mål. Som privatperson kanske man undrar vad man själv kan göra, men det finns massor man kan göra i sin vardag. Det kan handla om hur man konsumerar, transporterar sig eller sköter sin trädgård, säger Carolina Holgersson Ivarsson.
Ta del av programmet.
Läs mer om Agenda 2030.

Inlägget ”Alla kan bidra till hållbar utveckling” dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar