”Allas roll är viktig”

”Allas roll är viktig”

Video: Christofer Thorén, säkerhetschef på Båstads kommun 

Det pågår en samhällsspridning av coronaviruset i allt fler delar av Sverige. Båstad kommun följer ansvariga myndigheters rekommendationer och bedömningar. Det innebär att vi förlitar oss på experterna och vidtar åtgärder efter hand som nya beslut fattas.
Kommunens krisledning är aktiverad och vi arbetar hårt över alla verksamhetsområden med att hantera detta i samverkan med andra kommuner, Länsstyrelsen, Region Skåne och andra myndigheter och aktörer. Inriktningen är framförallt att värna liv och hälsa men samtidigt att upprätthålla samhällets funktioner.
Christofer Thorén, säkerhetschef på Båstads kommun, ger sin bild av vad som är viktigt för dig som kommuninvånare att tänka på.
– Det viktigaste är att vi gemensamt tar ansvar för att begränsa smittspridningen för att skydda de äldre och andra riskgrupper i samhället. Allas roll är viktig.
För att begränsa smittspridningen är det viktigt att vara uppmärksam på symptom. Det gäller framförallt feber och hosta men även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är symptom man ska vara uppmärksam på.
– Stanna hemma om du är sjuk, även om du har lindriga symptom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till ditt arbete eller till din skola.
Ett annat sätt att minska smittspridningen är att begränsa ens sociala kontakter i såväl privatlivet som i arbetslivet.
Som en del i att minimera smittspridning och skydda personer i riskgrupper har Båstads kommun sedan tidigare beslutat om att införa besöksrestriktioner vid särskilda boenden.
Du som kommuninvånare uppmanas att inte besöka sjukhus, äldreboenden eller andra boenden med riskgrupper om det inte är absolut nödvändigt. Påminn varandra om vikten av detta och hjälp äldre och andra riskgrupper med ärenden för att de inte ska exponeras för onödig risk i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.
– Jag vill också säga att det är viktigt att du som invånare håller dig uppdaterad via myndigheternas information, framförallt Folkhälsomyndigheten, Region Skåne, 1177, Krisinformation.se och Utrikesdepartementet, samt att det är viktigt att vara källkritisk och enbart dela bekräftad information, säger Christofer Thorén.
På kommunens samlingssida bastad.se/coronavirus hittar du mer information.

Relaterad information
Skydda dig och andra från smittspridning
Information till riskgrupper
Information om covid-19 på olika språk
Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta
Teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se
Lär dig mer på MSB:s sida 6 tips – tänk på det här när du bedömer information

Inlägget ”Allas roll är viktig” dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar