Än finns det chans att nominera till Miljöpriset 2019

Än finns det chans att nominera till Miljöpriset 2019

Sedan 1987 delar Båstads kommun varje år ut Miljöpriset ”för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en bättre miljö”. För 2019 års Miljöpris har Båstads kommun valt att förlänga nomineringstiden. Anledningen är att det kommit in få nomineringsbidrag.
– Vi vill gärna få in fler nomineringar och har förlängt nomineringstiden till 31 mars. Jag vet att det finns många bra initiativ för vår miljö ute i kommunen, bland enskilda personer, hos föreningar, inom näringslivet och på våra skolor, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare.
Vem kan nomineras?
– Man kan nominera en enskild person, ett företag eller en organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen. Man kan endast få priset en gång.
Vad innebär det att tilldelas miljöpriset?
– Dels innebär det att man får en prissumma på 10.000 kronor men också ett erkännande att man gjort en viktig insats.
Varför är det viktigt för kommunen att ha ett miljöpris?
– Syftet med priset är att främja insatser som leder till en hållbar utveckling av kommunen och förbättrar vår gemensamma miljö. Det är viktigt att lyfta fram goda exempel som kan vara till inspiration för andra. Vi bor och lever på en plats som är en riktig pärla med många värdefulla tillgångar att uppskatta och värna. Vi vill också främja innovationer på detta område.
Hur arbetar kommunen själva med att bidra till en bättre miljö?
– Kommunen som organisation arbetar till exempel med energieffektivisering i fastigheter, utfasning av fossila drivmedel och ställer miljökrav vid upphandlingar. Vi arbetar också med naturvård och med att göra naturen tillgänglig för friluftsliv och rekreation och med att skapa förutsättningar för våra medborgare att leva och konsumera mer hållbart.
 
2018 delades miljöpriset av Willab, för deras satsning på solenergi och Anna och Lars Elofsson för deras naturvårdsarbete med våtmarker.
– Båda dessa insatser har tydliga kopplingar till miljömålen och jag ser fram emot att se vem som kommer att prisas i år, säger Carolina Holgersson Ivarsson.
Förslag till miljöpristagare och motivering lämnas till Båstads kommun, kommunstyrelsen, via mail bastads.kommun@bastad.se eller per post senast 31 mars 2020. Det är kommunstyrelsen som utser pristagare. Prisutdelning sker på Näringslivsfesten under våren 2020.
 

Inlägget Än finns det chans att nominera till Miljöpriset 2019 dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar