Ängsblomster planteras i Grevie

Ängsblomster planteras i Grevie

På slänten längs muren som tidigare avgränsade lastkajen vid Grevies stationsområde sås olika typer av ängsblomster som förhoppningsvis ska kunna tåla den torra och utsatta miljön på slänten. Bland annat planteras rölleka, styvmorsviol, liten blåklocka, rödklint, backnejlika och gulmåra.
Totalt sås drygt 25 olika sorters örter och gräs. Framåt våren ska även ytan öster om den nyanlagda cykelvägen sås in med ängsblomster. Här blir det ännu fler sorter som sås in och på en betydligt större yta. Att anlägga ängsytor är viktigt för den biologiska mångfalden och gynnar vilda pollinatörer. Många vilda pollinatörer som exemplevis bin, fjärilar och flugor är hotade.
– Det tar tid för ängsblomster att utvecklas och många blommar inte förrän efter ett eller flera år. Därför kan det se lite tråkigt ut det första året. Förhoppnings vis kommer det att ta sig bra så att vi inom några år får fina blommande ytor runt Grevies stationsområde, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun.

Inlägget Ängsblomster planteras i Grevie dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar