Anlagd skogsträdgård växer fram i Sinarpsdalen

Anlagd skogsträdgård växer fram i Sinarpsdalen

Sommarens ungdomsprojekt med att anlägga en skogsträdgård i Sinarpsdalen fortsätter under hösten.
I Sinarpsdalen vid Nötte backar har det pågått ett projekt där ungdomar, tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och Akademi Båstad, anlagt en skogsträdgård på cirka 10 000 kvadratmeter. Steg för steg har trädgården vuxit fram och tanken är att den ska bli ett utflyktsmål för allmänheten där man kan skapa ett intresse och ge kunskap om naturen.
Projektet tog fart sommaren 2020 när Båstads kommun blev tilldelad medel från Arbetsförmedlingen med syftet att skapa jobb för unga arbetslösa. Medlen möjliggör att ungdomar kan arbeta fyra timmar per dag i sex veckor. Projektet startade dock redan hösten 2018 i samband med starten av en introduktionsutbildning i trädgård/naturbruk på Akademi Båstad.
Ungdomarna har bland annat skapat samlingsytor och stigar samt fått  bygga insektshotell med hjälp av naturmaterial.
– Önskan är att trädgården blir ett utflyktsmål samt en resurs för skolor i vårt spridningsområde. I en skogsträdgård försöker man efterlikna miljön i skogen där det växer i flera olika skikt, men man odlar även nyttoväxter. Naturen härmas med målet att skapa en hög biologisk mångfald och generera viktiga ekosystemtjänster med ett tätt och effektivt kretslopp, säger Angelika Högwall, projektansvarig för skogsträdgården.

Inlägget Anlagd skogsträdgård växer fram i Sinarpsdalen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar