Äppelbyn och Päronbyn blir Lyckans förskola

Äppelbyn och Päronbyn blir Lyckans förskola

Förskolorna Äppelbyn och Päronbyn ligger på samma tomt utmed Vångavägen i Båstad, och framöver kommer de nu även att gå under samma namn. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förskolorna får det nya namnet Lyckans förskola.
Förskolorna har under ett par års tid samarbetat med varandra. Den gemensamma kärnan i arbetet har varit att kunna ta till vara på varandras kompetenser och att ge förutsättningar att ha mer åldershomogena grupper, vilket man anser gynnar barnens lärande. Efter en önskan från förskolorna om ett gemensamt namn för de båda skolorna tog namnkommittén fram förslaget Lyckans förskola, som sedan även beslutades bli det nya namnet.
Bakgrunden till namnvalet är att det är ett namn som associerar till platsen och det närliggande torget Lyckan och samtidigt också till ett positivt värdeord. Lyckans förskola består numera av tre byggnader med sex avdelningar.
– Den fantastiska gården med många olika naturmiljöer och redskap inbjuder till lärande och lek. Närheten till havet och stranden inbjuder ofta till besök och utvecklar vår undervisning ännu mer, berättar förskollärarna Jenny Berséus, Helena Holmgren och Lina Karlsson.

Pedagogerna på plats vid Lyckans förskola i Båstad.

Inlägget Äppelbyn och Päronbyn blir Lyckans förskola dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar