Banvallen binder samman kommunen och invånarna

Banvallen binder samman kommunen och invånarna

Bjäre Banvall är klar. Banvallen är kommunens nya gång- cykel och rekreationsled och sträcker sig mellan Entré Båstad till Förslöv genom vacker natur och ett böljande landskap.
– Banvallen sammanlänkar vår kommun på ett alldeles fantastiskt sätt, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.
Vid före detta stationsområdet i Grevie samlades ett fåtal inbjudna personer under torsdagen för att inviga Bjäre Banvall. Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik och därefter påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen mellan Båstad och Förslöv. Kvar blev banvallen, en cirka 14 kilometer lång sträcka i naturen som var lämplig att göra om till cykelled för att knyta ihop flera tätorter i kommunen.
– Den binder ihop orterna och människorna. Vi kommer närmare varandra fysiskt och mentalt. Nu börjar vi bli en helare kommun, det känner jag verkligen, säger Thomas Andersson, kommunfullmäktiges ordförande under invigningen.
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein, var inne på samma spår.
– Banvallen sammanlänkar vår kommun på ett alldeles fantastiskt sätt. Det är tryggt och väldigt vackert och skapar ett enormt värde!
Första etappen, mellan Grevie och södra Båstad, byggdes 2018. Sträckan blev mycket populär och används flitigt.
Därefter påbörjades planering för nästa etapp dels mellan Grevie och Förslöv och dels mellan Lyavägen i Båstad till Entré Båstad. För denna etapp beviljades statlig medfinansiering vilket möjliggjort en utbyggnad med hög standard och att man nu kan cykla hela vägen från Entré Båstad till Förslöv på till största del en gång,- och cykelväg som är separerad från biltrafik. Leden är utmärkt för cykling, vandring, ridning och liknande rekreationsformer. Största delen av leden är asfalterad, vilket gör den framkomlig för både rullstol och barnvagn.
– Projektet är väl genomfört och en jättebra användning av den marken som frigjordes efter Hallandsåsens invigning. En jättebra satsning för byarna och pendlingen mellan orterna, säger Jan-Fredrik Wahlin, samhällsplanerare på Trafikverket.
I Grevie på det gamla stationsområdet finns toalett, möjlighet att pumpa cykeln och tillgång till friskt vatten. Här har det också nyskapat ängsmark för att gynna vilda pollinatörer och skapa en trivsam miljö.
– Det har varit väldigt roligt att jobba med att omvandla den gamla banvallen till en gång, cykel,- och rekreationsled. Man tar sig genom fantastisk vacker natur och flera av våra tätorter binds ihop på ett fint sätt. Tack vare bidrag från Trafikverket har vi kunnat höja standarden ytterligare, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun.
* Med anledning av covid-19 var endast ett fåtal personer inbjudna. Båstads kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronavirus (covid-19) och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Johan Olsson Swanstein klippte bandet vid invigningen av Bjäre Banvall.

Thomas Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, och Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Inlägget Banvallen binder samman kommunen och invånarna dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar