Båstad är tredje bästa kommun i Skåne på myndighetsutövning

Båstad är tredje bästa kommun i Skåne på myndighetsutövning

Båstads kommun placerar sig som tredje bästa kommun i Skåne i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s undersökning Löpande Insikt som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning.
– Det är glädjande att vi fått ett högt resultat även i år och att vi till och med visar en förbättring av nöjdkundindex, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.
Båstads kommun har deltagit i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s undersökning Löpande Insikt som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Kommunen fortsätter att ha en hög kundnöjdhet bland företag och får ett NKI på 78 i mätningen, en ökning med sju enheter sedan 2019 (71), vilket placerar oss som tredje bästa kommun i Skåne.
Undersökningen riktar sig till företag och syftet är att förbättra servicen och bidra till ett bättre företagsklimat i Båstads kommun. De myndighetsområden som följs upp i undersökningen är brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner och resultaten utför ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
– Undersökningen ger oss ett underlag att ha med oss i vårt ständiga arbete med förbättrat företagsklimat. Det är glädjande att vi fått ett högt resultat även i år och att vi till och med visar en förbättring av nöjdkundindex, säger Johan Olsson Swanstein.  
Resultatet av undersökningen visar att den långsiktiga positiva trenden fortsätter för alla myndighetsområden förutom för serveringstillstånd, där en liten sättning syns för samtliga serviceområden.
Högst omdöme ges avsnittet Bemötande.
– Handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och kommunens bemötande ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Här ligger vi i framkant, det är väldigt positivt. Personalen representerar kommunen i varje samtal som besvaras och undersökningen visar att vi är välkomnande, professionella och serviceinriktade, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.
Tack till dig som deltagit i Löpande Insikt. Ditt deltagande hjälper kommunen att förbättra servicen och bidrar till ett bättre företagsklimat i Båstads kommun.
Läs mer: Ta del av mer information om mätningen på SKR.se 
 

Inlägget Båstad är tredje bästa kommun i Skåne på myndighetsutövning dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar