Båstads kommun har halverat sina klimatutsläpp under projektperiod

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter. Båstads kommun är den kommun som gjort den största sänkningen av klimatutsläpp procentuellt (53%), genom att bland annat övergå från fossil naturgas till förnybar biogas.
− Vi har gjort en rejäl minskning av våra totala klimatutsläpp under projektperioden och nått målet vad gäller uppvärmning och el. Vi har dock långt kvar till målet för drivmedel och transporter. Här har vi stora utmaningar framöver men genom vår medverkan i projektet har vi fått många värdefulla verktyg att arbeta vidare med detta, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare i Båstad kommun.
Slutrapporten för projekten publicerades den 23 april. De kommuner som deltagit är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. När kommunerna startade projektet var det gemensamma målet att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefria drivmedel. Det gemensamma målet är uppnått, och flera av kommunerna har överträffat det. Den förnybara andelen av uppvärmningen har exempelvis ökat från 76 till 90 procent och andelen fossilbränslefria drivmedel har gått från 35 till 61 procent.
Båstad kommuns minskning har främst åstadkommits inom uppvärmningen genom att förbättra och förnya avtal.
− Vi har haft en bra dialog med fjärrvärmebolaget som efter vår påtryckning köpte in biogas istället för naturgas. Detta har dessutom inte inneburit någon kostnadsökning, vilket också är positivt, säger Dennis Karlsson på Båstadhem.
Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne (2016–2019) finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.
Här kan du ta del av slutrapporten

Inlägget Båstads kommun har halverat sina klimatutsläpp under projektperiod dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar