Båstads kommun kan ta över huvudmannaskapet från vägföreningar

Båstads kommun kan ta över huvudmannaskapet från vägföreningar

En ny strategi ska göra det möjligt för kommunen att överta huvudmannaskapet från vägföreningar.
Den som är huvudman har ansvaret för att exempelvis ta hand om gatuskötsel i ett detaljplanelagt område. I Båstads kommun är kommunen bara huvudman för allmän plats i Båstads tätort och i Torekovs samhälle. Kommunen har konsekvent överlämnat ansvaret för allmän plats till enskild i de detaljplaner som har tagits fram med undantag för ”Förslövs Ängar”, del av fastigheten Förslöv 2:4. Detaljplanen för Förslövs Ängar är det första konkreta ställningstagande kommunen har tagit i riktning mot en ändring av rådande fördelning av huvudmannaskap i kommunen.
Nyligen beslutade Båstads kommun om en strategi för att ta över huvudmannaskapet från ett urval vägföreningar i kommunen.
– Det finns en mängd skäl för kommunen att överväga ett övertagande av det enskilda huvudmannaskapet. Ett enskilt huvudmannaskap innebär att kommunen inte har rådighet över marken och inte kan göra önskade investeringar. Ett kommunalt huvudmannaskap borgar för likvärdigt standard på samtliga berörda väganläggningar och jämförbara värden för kommunens invånare på andra allmänna ytor, säger Susanna Almqvist, exploateringsingenjör på Båstads kommun.
Förutsättningar för övertagandet är att pengar anslås i budgeten för att kunna upprätta detaljplan som medger kommunalt huvudmannaskap och att vägföreningen själva vill att kommunen ska ta över driften för alla gator, parker, naturområden och övriga allmänna platser som är detaljplanelagda. Strategin ska ses över vart tredje år.
På två platser i kommunen är ett kommunalt övertagande speciellt prioriterat; Förslöv och Hemmeslöv.
– Enligt kommunens preliminära tidplan ska övertagandeprocessen startas upp för Förslövs samhälle 2021 och i Hemmeslöv 2023, säger Susanna Almqvist.

Inlägget Båstads kommun kan ta över huvudmannaskapet från vägföreningar dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar