Båstads kommun stod värd för Skoldatatekskonferens

I år var det Båstads kommuns tur att anordna en Skoldatatekskonferens. Detta är något som anordnas årligen på olika platser i Sverige. Skoldatateksverksamhet innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik. Skoldatatekens syfte är bland annat att vara en naturlig del i kommunens elevstöd och att ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd.
Till Skoldatatekskonferensen den 16-17 maj i Båstad kom cirka 60 deltagare från hela Region Syd för att lyssna på föreläsningar och diskutera aktuella frågor i ämnet med andra deltagare. Kommundirektör Erik Lidberg invigde konferensen med en presentation om Båstad och Båstads kommun. En av de personer som föreläste under konferensen var Jakob Åsberg Johnels, universitetslektor och forskare vid Göreborgs universitet. Han föreläste via länk som ett led i Båstads kommuns arbete med resfria möten. En annan föreläsare var Johanna Kristensson, logoped, som driver bloggen Logopeden i skolan.
Utöver ett flertal föreläsningar fanns det även utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kommundirektör Erik Lidberg invigde konferensen.

Johanna Kristensson, logoped, som driver bloggen Logopeden i skolan.

Jakob Åsberg Johnels, forskare vid Göteborgs universitet, föreläste via länk.

Inlägget Båstads kommun stod värd för Skoldatatekskonferens dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar