Båstads kommun tar emot studiebesök från Litauen

En grupp politiker och tjänstepersoner från kommunen Elektrenaì i Litauen är på studiebesök under två dagar i Båstads kommun för att lära sig mer om hur Sverige arbetar med socialt arbete. Under dessa två dagar kommer kommunerna att utbyta erfarenheter med varandra. Projektet började med att Kommunförbundet Skåne (KFSK) fick frågan om ett studiebesök från Elektrenaì. KFSK ställde därefter frågan vidare till Båstads kommun som gärna ställde upp som värd för studiebesöket.
— Det är både hedrande och roligt att Elektrenaì väljer att komma just till Båstad för att lära sig mer om socialt arbete i Sverige. Litauen och Sverige har historiskt haft olika förutsättningar att utveckla arbetet med sociala frågor och vi hoppas studiebesöket ska bidra med perspektiv och idéer om hur dagens sociala arbete kan bedrivas – både genom att dra lärdom av historien och genom att visa hur vi väljer att möta nutida utmaningar, säger Jessica Arvidsson, projektledare inom Vård och omsorg och arrangör av studiebesöket.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och kommundirektör Erik Lidberg välkomnade gästerna och gav en presentation om Båstads kommun. Gruppen från ElektrenaÌ fick även lyssna till presentationer om det svenska politiska systemet, svensk socialpolitik och hur verksamheter inom Båstads kommun arbetar med digitalisering. Gästerna från Litauen presenterade även själva sitt sociala arbete.
— Det är spännande och utvecklande att träffa personer från andra länder som i stort sett har samma samhällsuppdrag som vi men som arbetar med andra perspektiv och hittar andra lösningar. Det är lärorikt och vi kan använda det i vår verksamhetsutveckling, säger Erik Lidberg, kommundirektör.
Under onsdagen besökte gruppen verksamheter inom Individ och familj och Vård och omsorg. Bland annat träffade gruppen Socialtjänsten och gjorde studiebesök på Skogsliden och Bjäredalen.
— Det är positivt och utvecklande att Båstads kommuns sociala arbete lyfts fram. Det ger oss möjligheter att lära nytt och spegla det vi gör i ett internationellt sammanhang, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inlägget Båstads kommun tar emot studiebesök från Litauen dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar