Båstads kommun tar hjälp av byaråd i Torekov

Båstads kommun planerar att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torekov. Som en del i det arbetet vill den politiska ledningen i kommunen att Torekovs byaråd tar fram en vision för hur de vill att Torekov ska utvecklas.
Som ett förberedande led vänder sig den politiska ledningen i Båstads kommun till Torekovs byaråd, med en önskan om att medborgarna i Torekov ska tala om och beskriva hur de ser på Torekovs utveckling de närmaste 10 till 15 åren.
– Vi kan med tillfredsställelse notera att denna önskan mottagits positivt. Torekov kommer genom bland annat byaråd, som är öppna för alla, arbeta fram en vision. Det är vår förhoppning att detta arbete från Torekovs sida kan löpa på smidigt och slutföras under året, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).
Detaljplanearbetet för Torekovs hamn som påbörjats av kommunen kommer att pausas så att även hamnens bevarande och utveckling kan ingå i den fördjupade översiktsplanen. Dessutom ska hänsyn tas till att Båstads kommunfullmäktige har antagit en plan för hur skolstrukturen i kommunen ska utvecklas de kommande 10 till 15 åren. Den innebär bland annat att Västra Karup får en nybyggd F-6 skola. När den står klar kommer elever ifrån Sandlyckeskolan i Torekov fortsättningsvis gå i Västra Karup skola.
Eftersom Torekov för tillfället inte har ett byaråd är det Torekovs Turist & Badförening som har rollen som det. Projektledare från deras sida för visionsdokumentet är Kenneth Lennartsson.

Inlägget Båstads kommun tar hjälp av byaråd i Torekov dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar