Båstads kommun tecknar nytt samverkansavtal

Båstads kommun har tecknat ett nytt samverkansavtal med 18 fackförbund och tillhör därmed en av de första kommunerna i Skåne som har ett nytt avtal.
Avsikten med  avtalet är att uppnå en god samverkan inom Båstads kommun. Samverkansavtalet är en bärande del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan tidigare slutit ett nytt centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö mellan SKR och centrala fackliga parter.
Syftet med det lokala samverkansavtalet är att säkerställa en väl fungerande verksamhet och en god arbetsmiljö genom att medarbetare och lokala parter ges möjlighet till dialog, delaktighet och inflytande i för verksamheten viktiga frågor. Avtalet ska stimulera till engagemang för frågor som rör verksamheten och dess utveckling samt bidra till god arbetsmiljö och hälsa.
– Det är glädjande att vi har uppnått ett avtal med 18 fackförbund, det ger oss goda förutsättningar att tillsammans utveckla och förstärka samverkansarbetet för en bättre verksamhetsutveckling, säger Philipp Seuffer, HR-chef i Båstads kommun.
Det nya avtalet tydliggör samverkansarbetet på lokalnivå och arbetsplatsträffarnas betydelse för medarbetarnas delaktighet i arbetsmiljöfrågorna. Väl fungerande arbetsplatsträffar ger möjlighet för medarbetarnas till ökad delaktighet och engagemang . Det är av vikt att arbetsmiljö- och hälsoarbetet i huvudsak bedrivs på arbetsplatsnivå. Arbetsplatsträffen är ett viktigt forum för chefer och medarbetare att tillsammans identifiera och förebygga risker samt föra en dialog om utvecklingsbehov.
Nu planeras kommungemensamma utbildningsinsatser under 2020 i alla samverkansgrupper och på arbetsplatsträffarna.

Inlägget Båstads kommun tecknar nytt samverkansavtal dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar