Båstads kommun uppfyller Arbetsmiljöverkets krav – slipper betala vite

24 juni 2019 beslutade Arbetsmiljöverket att ställa krav på Båstads kommun att genomföra vissa åtgärder i arbetsmiljön och förelagde kommunen med vite av 60 000 kronor. Ärendet har nu avslutats. Båstads kommun uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och slipper betala vite.
I slutet på 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion inom Vård och omsorgsverksamheten i Båstads kommun. Arbetsmiljöverket bedömde att det fanns vissa brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vid uppföljning i början av 2019 redovisade Båstads kommun en lång rad åtgärder som vidtagits.
Men Arbetsmiljöverket gjorde bedömningen att det fortfarande återstod några brister i verksamhetens arbetsmiljöarbete. Man bedömde bland annat att det var hög arbetsbelastning bland enhetschefer och att det saknades tydliga verksamhetsanpassade rutiner för undersökning av arbetsförhållanden i äldreomsorgen.
För att säkerställa att åtgärderna blev genomförda fullt ut fann Arbetsmiljöverket den 24 juni 2019 skäl att ställa krav på Båstad kommun att åtgärda bristerna. Kommunen förelagdes med ett vite på 60 000 kronor.
I en skrivelse till Arbetsmiljöverket har nu Båstads kommun visat att åtgärderna har genomförts och att man uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Arbetsmiljöverket har därefter valt att avsluta ärendet.
– Det är ett kvitto på att vi nu arbetar på rätt sätt med vårt arbetsmiljöarbete, säger Ingrid Pettersson, tf verksamhetschef Vård och omsorg.
Två arbetsgrupper tillsattes under början av hösten 2019 för att genomföra ett omfattande åtgärdsarbete inom det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på de brister som Arbetsmiljöverket påtalat sommaren 2019. Katarina Sandén från HR-avdelningen, med specialistkunskap inom arbetsmiljö och hälsa, har processlett arbetsgrupperna som har bestått av; Ledningsgruppen för Vård och omsorg, åtta representanter för enhetscheferna, två huvudskyddsombud, representant från Företagshälsovården, samt representanter från HR -avdelningen.
– Jag är stolt och nöjd med det omfattande och systematiska åtgärdsarbetet som har genomförts och framöver kommer att pågå löpande i Vård- och omsorgsverksamheten, säger Ingrid Pettersson.

Inlägget Båstads kommun uppfyller Arbetsmiljöverkets krav – slipper betala vite dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar