Bättre resursutnyttjande efter biblioteksöversyn

Från och med den 1 januari förändras bibliotekens öppettider och skolbiblioteken får en jämnare fördelning av skolbibliotekstider.–  Trots att översynen föranleddes av minskade resurser har vårt fokus varit på att utveckla verksamheten och jag tycker att vi har lyckats väl med det. Vi får en rättvisare fördelning av skolbibliotekstider och övriga öppettider anpassas efter de behov som finns bland våra besökare, säger bibliotekschef Catharina Elofsson.
Under hösten 2019 har en översyn gjorts av bemanningen på kommunens samtliga bibliotek. Syftet har varit att skapa en biblioteksverksamhet med så hög kvalitet som möjligt utifrån de resurser som finns. Översynen har haft som utgångspunkt att skapa bra bibliotek för besökarna, en jämlik skolbiblioteksverksamhet för eleverna och en god arbetsmiljö för personalen.
Nu är översynen klar och ett flertal förändringar väntar.
På huvudbiblioteket inne i Båstad permanentas försöket som pågått sedan i mars i år med att hålla öppet vissa tider utan bemanning. På det sättet kommer huvudbiblioteket kunna öppna klockan 08.00 varje vardag, och trots att biblioteket stänger en timme tidigare tre dagar i veckan utökas den totala öppettiden.
Bibliotekets öppettider för allmänheten i Förslöv påverkas inte, däremot får skolbiblioteket där utökade resurser med fyra timmar per vecka. I Västra Karup finns precis som tidigare enbart skolbibliotek och det bemannas framöver åtta timmar per vecka. I Grevie ligger biblioteket i samma lokaler som livsmedelsbutiken och har samma öppettider som den. Så kommer det att vara framöver också. Däremot kommer den fasta bemanning tas bort i Grevie eftersom det har varit få besökare under de bemannade tiderna och eftersom biblioteket till stor del sköter sig själv.
I Östra Karup uppmättes det lägsta besöksantalet (en besökare per timme) när antalet besökare på kommunens bibliotek räknades i september. Det bedöms inte som resurseffektivt och därför sker förändringar av verksamheten där. I Östra Karup avvecklas bokbeståndet för vuxna, men möjligheten till biblioteksservice som att reservera och hämta böcker finns kvar två timmar per vecka när biblioteket är öppet för elever.
Även i Torekov var det få personer som besökte biblioteket under besöksräkningen. Öppettiderna justeras därför för att bättre matcha behoven, och biblioteket kommer att hålla öppet sex timmar per vecka.
I den delen av översynen som gäller skolbiblioteken har målet varit en rättvisare fördelning av tiderna, mellan olika skolor men också mellan olika åldersgrupper av elever.– Forskning visar att ett bra skolbibliotek ökar elevernas måluppfyllelse och därför arbetar vi med att utveckla skolbiblioteken så att eleverna ska få tillgång till bästa möjliga skolbibliotek i kommunen, säger Catharina Elofsson.
Nya öppettider folkbiblioteken i Båstads kommun från och med 1 januari 2020:

 

Huvudbibliotek Båstad

Förslöv[1]

Torekov

Grevie[2]

V Karup[3]

Ö Karup

Måndag

(8[4]) 10-19

14-18,
 

15-18

Tisdag

(8) 10-17

 

 

Onsdag

(8) 10-17

10-12

10-13

10-12[5]

Torsdag

(8) 12-17

Fredag

(8) 12-17

13-17

Lördag

10-14

 
[1] Meröppet bibliotek
[2] Meröppet bibliotek som har samma öppettider som livsmedelsbutiken i samma hus.
[3] Enbart skolbibliotek
[4] Huvudbiblioteket öppnar kl. 8 varje vardag, men är obemannat fram till ordinarie öppettid.
[5] Serviceöppet för att hantera och hämta reserverade böcker samt återlämna böcker.

Inlägget Bättre resursutnyttjande efter biblioteksöversyn dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar