Bekräftad smitta av covid-19 inom äldreomsorgen

Bekräftad smitta av covid-19 inom äldreomsorgen

Båstads kommun har nu fall av bekräftad smitta av covid-19 hos vård- och omsorgstagare och personal på ett äldreboende i kommunen. Det förebyggande arbetet fortsätter enligt de rutiner som finns fastlagda.
Under måndagen konstaterades det att en personal på ett äldreboende i kommunen testats positiv för covid-19. Personen gick hem från sitt arbete då hen uppvisade ett symptom. Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka. När provsvaret visade sig vara positivt började man genast att smittspåra personens kontakter och rörelsemönster 24 timmar bakåt.
Avdelningen sattes samtidigt i karantän och ombesörjs i nuläget endast av särskild personal. Under tisdagen testades övriga ur personalstyrkan samt alla vård- och omsorgstagare på avdelningen. Sent på onsdagen visade resultatet att tre vård- och omsorgstagare och ytterligare en ur personalstyrkan var smittade.
– Tyvärr kan vi konstatera att vi i Båstads kommun nu har bekräftat fall av smitta hos både vård- och omsorgstagare samt personal på en avdelning på Skogsliden, säger vård- och omsorgschef Christin Johansson.
Båstads kommun arbetar aktivt för att undvika att få in smitta i verksamheterna inom vård och omsorg och för att trygga arbetsmiljön för de anställda.
– Vi ser tendenser på att smittan ökar i samhället och jag vill uppmana alla att vara försiktiga och fortsätta att följa de rekommendationer som finns. Hur noga vi än är på våra vård- och omsorgsboenden är det ingen garanti för att inte få in smitta, säger Christin Johansson.
Berörda personer på aktuell avdelning är informerade och verksamheten hanterar frågan med stöd av bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Medarbetare och arbetsledning kunde snabbt ställa om och säkerställa att de rutiner som gäller vid konstaterad smitta följs. På den berörda avdelningen bedriver man nu kohort-vård vilket innebär att vård- och omsorgstagare som exponerats för smitta och de med symptom skiljs från övriga och vårdas separat med särskild personal, så kallad kohort-personal. Kohort-personalen får inte hantera livsmedel, mata eller ge medicin till vård- och omsorgstagare utanför kohorten eller dela mat med övrig personal. På icke drabbade avdelningar fortsätter arbetet som vanligt.
– Vi har väl inarbetade rutiner med basala hygienrutiner, rätt skyddsutrustning för kohort-vård och vi håller distans där det är möjligt, säger Christin Johansson.
Enligt de rutiner som gäller ska även symtomskattning inklusive temperaturkontroll utföras två gånger dagligen hos exponerade vård- och omsorgstagare från exponeringstillfället och 14 dagar framåt. Vård- och omsorgstagare samt övrig personal kommer även att fortsätta testats för att se om de bär på smitta.
– Våra vård- och omsorgstagare mår utifrån omständigheterna i dagsläget bra och uppvisar milda till inga symptom. Anhöriga är underrättade, säger Christin Johansson.

Inlägget Bekräftad smitta av covid-19 inom äldreomsorgen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar